Inflacja w Polsce: ile wynosi? Jak poradzić sobie z jej skutkami?

Oznacza to w praktyce, że już od przeszło 3 lat jesteśmy coraz ubożsi. Coraz głośniej i wyraźniej słychać też głosy mówiące o tym, że oficjalne wskaźniki są zdecydowanie niższe niż faktyczny poziom inflacji. W takich sytuacjach rząd decyduje się na cięcie stóp procentowych, aby pobudzić gospodarkę.

Zaliczają się do nich dobra niezbędne do codziennego funkcjonowania. Takiego poziomu inflacji konsumenckiej w lipcu spodziewali się ekonomiści banku Millennium. Główny Urząd Statystyczny (GUS) bada inflację w Polsce na przestrzeni dekad.

Spowolnienie na świecie i wysoka inflacja wciąż dławią polską gospodarkę

Kalkulator dokonuje obliczeń dla inflacji od 1995 roku. Zarówno wskaźnik CPI, jak i PPI są cyklicznie publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatnie dane dotyczące inflacji w Polsce można znaleźć w oficjalnych raportach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub w innych wiarygodnych źródłach ekonomicznych. Ten zbieg czynników podażowo-popytowych najpierw był radosnym momentem dla przedsiębiorców, którzy swobodnie podnosili ceny bez obaw o brak zbytu. Kolejno jednak okazało się, że surowców zaczyna brakować, a pracownicy ustawiają się w kolejkach po podwyżki wynagrodzeń.

Jak widać, oba wskaźniki pokazują wyraźnie, że inflacja maleje, jednak ceny wciąż rosną. W ujęciu miesięcznym zanotowaliśmy spadek cen o 0,2 proc. I
to był także pierwszy miesięczny spadek cen od lutego 2022 r. Inflacja jest złożonym zjawiskiem, które wynika z interakcji wielu czynników.

– Rząd robi wszystko w trosce o portfele Polaków, aby inflacja spadła jak najszybciej poniżej 10 proc., za chwilę będzie 6 proc., 5 proc. I coraz bardziej będzie zbliżała się do celu inflacyjnego – mówił. Wg danych NBP wartość lokat gospodarstw domowych na koniec listopada 2022 r.

  • W latach 2015–2016 zanotowaliśmy nawet deflację.
  • Zanotowano zarówno okresy wzrostu, spadku cen (deflacja), jak i obecnie wyższą inflację.
  • Także związane będzie to z efektem bazy, czyli faktem, że w grudniu ub.

W całym horyzoncie prognozy realne stopy procentowe — urealnione oczekiwaną inflacją — pozostają minimalne, ale jednak dodatnie. Więc to nie będzie czas, w którym wejdziemy w okres polityki pieniężnej, którą można by nazwać polityką ekspansywną — dodała Petka-Zagajewska. To, że ceny rosną, a spada siła nabywcza naszych pieniędzy. Przy wysokiej inflacji za tę samą kwotę środków kupisz za miesiąc mniej potrzebnych dóbr. Aby powstrzymać tę negatywną sytuację i nie dopuścić do przerodzenia się jej w inflację galopującą lub hiperinflację, podejmowane są różne decyzje m.in.

NBP obniża stopy procentowe, ale czy to aby na pewno prezent przed wyborami? Wiele osób straci

Według ostatniej projekcji Narodowego
Banku Polskiego 2,5-procentowy
cel nie zostanie osiągnięty przynajmniej do końca 2025 roku, czyli w całym
horyzoncie projekcji. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak wskazał, że zejście inflacji do celu w dłuższym horyzoncie utrudniać będzie m. Transformacja energetyczna i siła polskiego rynku pracy. Już kilkakrotnie w historii polskiej polityki debaty zmieniały bieg kampanii wyborczych.

Inflacja w Polsce osiągnęła 8,2% we wrześniu 2023 roku. Co to znaczy dla Polaków?

Do tego doszedł strach, który spowodował chęć gromadzenia zapasów. Każdy z nas chyba pamięta potężne kolejki na stacjach benzynowych, które nie malały pomimo to, że ceny paliwa poszybowały w górę z prędkością światła i kolejki do sklepów, gdzie półki świeciły pustkami. Wspomnienie o koszykach wypełnionych górami papieru toaletowego i puszek z konserwami dzisiaj jest jedynie śmiesznym wspomnieniem, ale jeszcze niedawno było smutną rzeczywistością. Warto podkreślić, że wzrosty inflacji w Polsce odnotowywane są właściwie nieprzerwanie od 2020 roku.

W ostatnich latach światowa gospodarka podlegała silnym procesom globalizacyjnym. Zawdzięczała to włączeniu Chin i krajów byłego ZSRR do wymiany handlowej. W efekcie do Polski napłynęło dużo taniej siły roboczej oraz tanich produktów. Tendencja ta dotknęła nie tylko nasz kraj, ale również cały świat. Wyższe poziomy inflacji również można wykorzystać na swoją korzyść.

Charakterystyka wskaźnika

Dzięki temu jest to odpowiedni produkt do porównania siły nabywczej między krajami. Choć jest to nieformalny wskaźnik, to jednak aktualizuje się go dwa razy do roku. Dzięki niemu jesteśmy w stanie dow jones industrial average falls do 17 300 pomoc techniczna porównać koszty życia i poziom cen w danym kraju. Waluty krajowe przelicza się na walutę porównawczą – najczęściej jest to dolar amerykański. Ostatecznie, w sierpniu przebiliśmy kolejną granicę.

Zatem od tego czasu mieliśmy do czynienia z dość szybkim procesem
dezinflacji. Dezinflacja oznacza jednak tylko spowolnienie wzrostu cen, które w
Polsce w skali roku wciąż rosną w dwucyfrowym tempie i kilkukrotnie
przekraczają cel inflacyjny wynoszący 2,5%. Dodał, że szczyt inflacji przypadnie latem na poziomie około 16 proc. Ekonomiści szacują, że inflacja bazowa, czyli bez cen paliw, żywności i energii (które zależą głównie od wydarzeń na rynkach światowych i od pogody), przyspieszyła do 9-9,2 proc.

Według prognoz Ministerstwa Finansów jeszcze w 2026 r. Inflacja będzie – średnio rzecz biorąc – przekraczała 3 proc. Nośniki energii podrożały w sierpniu o 13,9 proc. Rok do roku, najmniej od listopada 2021 r., po 16,7 proc. W ujęciu miesiąc do akcje,entowności i odbicieopy miesiąca ich ceny drugi raz z rzędu się nie zmieniły, podczas gdy wcześniej przez cztery miesiące z rzędu spadały. Jak wstępnie obliczył GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w sierpniu o 10,1 proc.

To najniższy rezultat od
lutego 2022 roku, kiedy to inflacja w ujęciu rok do roku sięgnęła 8,5%. We wrześniu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych
(CPI) był o 8,2% wyższy w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego
roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Warto tu przypomnieć, że cel inflacyjny
Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5% i po raz ostatni był zrealizowany ponad
2,5 roku temu. Jest to też pierwszy taki przypadek od 23 lat, gdy inflacja CPI spada poniżej 10%.

GUS oszacował, że we wrześniu paliwa
były o 3,1% tańsze niż w sierpniu oraz o 7% tańsze niż rok temu. Wstępne dane za wrzesień pokazały, że inflacja konsumencka w
Polsce znalazła się poniżej 10% po raz pierwszy od lutego 2022 roku. Oprócz
wysokiej odmowa trumpa przyznać jest tylko ostatni gambit zadowolić republikańskich darczyńców bazy sprzed roku wpływ na spadek inflacji miały też zdarzenia nadzwyczajne
i prawdopodobnie jednorazowe. Najnowszy odczyt inflacji jest najniższy od listopada 2021 r. Wtedy byliśmy na etapie wzrostu wskaźnika, który wyniósł 7,8 proc.